Årsmöte 2021

Jazzklubben Sundsvall välkomnar sina medlemmar till

ÅRSMÖTET 2021

TISDAG 13 APRIL 19:00

På grund av rådande situation hålls mötet digitalt.

Anmäl ditt deltagande senast 12 april till anmalan@jazzklubbensundsvall.se

Eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 30 mars.

Ni som anmäler er får en länk till mötet via mejl i god tid före start. Det är bara att trycka på länken för att komma med på mötet. Inga program behöver installeras.

Skulle restriktionerna förändras för fysiska möten så informerar vi om ändrat läge, men vi utgår från den digitala varianten.

Har du frågor når du oss på 076 822 23 52

Välkomna // Styrelsen

Om du vill prova på tekniken innan mötet är du välkommen att höra av dig så kopplar vi upp oss för att visa hur det kommer att fungera under mötet


Dagordning Jazzklubben Sundsvalls årsmöten

1. Mötets öppnade

2. Prövning om kallelse skett enligt stadgarna

3. Fastställande av dagordning

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av justeringsman att jämte ordförande justera mötets protokoll

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Kassörens rapport

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av medlemsavgiftens storlek

11. Val av ordförande

12. Val av styrelsens ledamöter

13. Val av styrelsens suppleanter

14. Val av revisorer

15. Val av valberedning

16. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet)

17. Övriga frågor

18. Mötet avslutas 

Jazzklubben gratulerar Fredrik Lindborg

Foto: Mikael Silkeberg

Saxofonisten och kompositören Fredrik Lindborg tilldelas årets Lars Gullin pris.

Priset har årligen sedan 1997  delas ut till en musiker, kompositör eller arrangör som verkar i Lars Gullins anda under översyn av  Lars Gullin Sällskapet (LGS) i samarbete med Region Gotland samt JAZZ/Orkester Journalen.

Priset består dels av ett resestipendium på 20 000 kronor, som finansieras av Laila och Charles Gavatins Stiftelse för Jazzmusik, en statyett av den gotländska konstnären Stina Lindholm samt medverkan vid två konserter i Sanda kyrka på Gotland och vid en uppföljande konsert på Munkkällaren i Visby, som arrangeras av Kulturföreningen Roxy.

Förra året kom saxofonisten senaste album  A Swedish Portrait (Prophone/Naxos) där Lindborg tar sig an Gullins musik som  stöps om i nya arrangemang.

Fredrik Lindborg  tilldelas årets Gullinpris med motiveringen: ” Man kan nog påstå att jazzen kom till Fredrik Lindborg med modersmjölken. Pappans intresse för jazz gjorde att den musik som presterades av bland annat Charlie Parker, Billie Holiday och Sonny Rollins måste ha varit bland de första ljud som Fredrik uppfattade. Han började spela saxofon vid nio års ålder, har grundligt studerat jazzmusik och spelat i mängder av olika konstellationer i såväl smågrupper som storband. Fredrik Lindborg är numera en väletablerad solist och bandledare och har spelat in flera egna skivor och medverkat på många andras. Han behärskar inte enbart sina huvudinstrument tenor- och barytonsaxofon utan man kan höra hans fina spel även på sopransax, klarinett och basklarinett. Oavsett vilket instrument han trakterar kan man notera hans fina ton, utmärkta frasering, rytmiska känsla och man kan inte annat än tjusas av hans idérika improvisationer.  Att han har förstått, tagit till sig, utvecklat och personligt tolkat Lars Gullins musik framgår tydligt av skivan  A Swedish Portrait  där  Fredrik Lindborg tillsammans med Martin Sjöstedt, Daniel Fredriksson och fyra stråkar framför en rad av Gullins mest kända melodier i nya annorlunda och spännande arrangemang, merparten skrivna av Fredrik Lindborg.”

Fredrik Lindborg har fått en rad utmärkelser bland annat ”den gyllene saxen” till minne av Arne Domnerus. Han spelade även rollen som Arne Domnerus i filmen om Monica Z.

Patrik Sandberg // JAZZ/Orkester Journalen

Blogg på WordPress.com.

Upp ↑