Årsmötet 2020

NYTT DATUM! ÅRSMÖTE 202004-07 18:00


Med reservation för att Folkhälsomyndigheten och/eller regeringen kommer med nya direktiv!
– Vi följer noga händelseutvecklingen!

På grund av Covid-19 har vi några specifika och definitiva riktlinjer inför mötet, det blir med andra ord ett något annorlunda årsmöte!

Är du frisk, och inte tillhör någon riskgrupp, är du välkommen att anmäla ditt deltagande senast 4/4 på 076 822 23 52

Känner du dig det minsta tveksam om ditt deltagande ber vi dig att denna gång avstå, gör din egen riskbedömning!

Respekt för din, och andras hälsa, samt att förhindra smittspridning är självklart ett absolut måste och det allra viktigaste ❗️

Först när vi vet antalet deltagare bestäms lämplig lokal (i Sundsvalls centrum), och anmälda deltagare blir därefter kontaktade om plats. Tiden blir som tidigare annonserats 18:00

Klubben kommer inte bjuda på någon förtäring i samband med mötet!

Innan mötet ser Jazzklubben till att kontaktytor som bordsskivor, dörrhandtag etc i lokalen är ordentligt rengjorda, det kommer även finnas möjlighet att sprita händerna.
Vi hälsar på varandra med ”lufthälsning” och sätter oss en bit ifrån varandra i lokalen.
Vi håller oss självklart långt under det rekommenderade antal deltagare.

Har du frågor eller funderingar inför kan du ringa 076 822 23 52

Är du inte medlem ännu men vill bli, – hör av dig till oss så ordnar vi det.

_______________

Eventuella motioner skall lämnas in senast 4/4 till styrelsen

_______________

Dagordning Jazzklubben Sundsvalls årsmöte 2020-04-07

1. Mötets öppnade

2. Prövning om kallelse skett enligt stadgarna

3. Fastställande av dagordning

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

5. Val av justeringsman att jämte ordförande justera mötets protokoll

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Kassörens rapport

8. Revisorernas berättelse

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Fastställande av medlemsavgiftens storlek

11. Val av ordförande

12. Val av styrelsens ledamöter

13. Val av styrelsens suppleanter

14. Val av revisorer

15. Val av valberedning

16. Motioner (skall vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före årsmötet)

17. Övriga frågor

18. Mötet avslutas