Medlemskap & Entréavgifter

Medlemsavgifter

Ordinarie 200 kr/kalenderår
< 26 år: 100 kr/kalenderår

Entréavgift Måndagsjazz 

Ordinarie 220 kr i entré (<26 år 120 kr)

Medlem 180 kr (<26 år 80 kr)

Entréavgift Torsdagsblues

Ordinarie 260 kr i entré (<26 år 160 kr)

Medlem 220 kr (<26 år 120 kr)

SÄSONGSBILJETT gäller både på Måndagsjazz OCH Torsdagsblues!

Säsongsbiljett 1400 kr  (<26 år 700 kr)
Medlemskap krävs för säsongsbiljett, biljetten finns i begränsat antal 

Entrépriserna gäller konserter i klubbens egna regi

Måndagsjazz: 19.30 – ca 22.00

Torsdagsblues: 20.00 – ca 22.30

Förband 18.30 – 19.15

Kassan öppnar 17.30

OBS! Medlemskort/säsongsbiljett berättigar inte till inträde om lokalen är fullsatt, så kom i tid till våra populära konserter

Medlemskort betalas enklast via vårt bankgiro 5494-0275
Texta tydligt namn, fullständig adress, telefonnummer och gärna även e-postadress
Medlemskort kan även lösas i kassan under konsertkvällar

GDPR och Jazzklubben Sundsvall
Bästa medlem, vi värnar om din integritet och för oss är det viktigt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.
Den 25 maj 2018 blir den nya europeiska personuppgiftsförordningen, GDPR, lag i Sverige.
GDPR reglerar vad som borde vara en självklarhet, att vi äger våra egna personuppgifter.
Som utomstående får vi bara låna uppgifter om andra om vi lovar att skydda dem mot insyn och förvara dem säkert.
Det är ett förhållningssätt vi måste ha hela tiden om vi ska kunna sköta den uppgiften.
Jazzklubben Sundsvall för medlemsregister med namn, adress, tlf.nr och e-post.
Endast kassör och medlemsansvarig har tillgång till medlemsregistret, och uppgifterna lämnas aldrig vidare till annan part.
Vi behöver uppgifterna till vårt medlemsregister så att vi kan kontakta dig kring klubbens verksamhet, främst utskick av program, och så du får medlemsrabatt på konserter.
Vi sparar uppgifterna endast så länge du är medlem, därefter raderas de.
Du behöver inte göra någonting om du känner dig trygg med att stå kvar i vårt medlemsregister.
Vill du dock ej längre stå med i registret, eller vid eventuella frågor, kontakta Ann Catrine på 076-822 23 52