FOTO: Åke Holmberg 

 

Elsa Fahlén med vänner framförde Elsas egna sånger, vackert och själfullt

Elsa Fahlén sång och gitarr, Nina Nilsson fiol och cello samt Johan Nilsson gitarr

Else Fahle´n med vänner-1 (1).jpg

 

 

Thou Shalt Swing  fortsatte kvällen med en fantastisk konsert, en konsert som stannar i minnet!
Terese Lien Evenstad violin, Joakim Sandgren gitarr, Albin Vesterberg gitarr samt Daniel Forsberg kontrabas

Thou Shalt Swing-2 (1).jpg